PRIVACY VERKLARING Pretty baby spa

Pretty Baby Spa werkt met persoonsgegevens en privacygevoelige informatie om onze diensten te kunnen aanbieden. Wij gaan zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde informatie en respecteren je privacy. Conform de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) verwerken wij alle ontvangen persoonsgegevens. In dit document lees je hoe wij dat doen.

Contactgegevens

Pretty Baby Spa
Zuiddijk 30
1501 CL Zaandam

Telefoon: 06 21 61 31 33

Mail: info@prettybabyspa.nl

Website www.prettybabyspa.nl

Pretty Baby Spa is de verantwoordelijke voor Gegevensbescherming van Pretty Baby Spa en is te bereiken via info@prettybabyspa.nl

Verwerking persoonsgegevens

Pretty Baby Spa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bankrekeningnummer

Overige persoonsgegevens die je actief worden via de website, in correspondentie en telefonisch

Gegevens van minderjarige
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Indien wij de gegevens verwerken van minderjarigen hebben wij de toestemming van de ouders of voogd nodig. Helaas is dit lastig te controleren. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@prettybabyspa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pretty Baby Spa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van jouw betaling.

-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

-Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Pretty Baby Spa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Indien het nodig is naar aanleiding van wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pretty Baby Spa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (medewerker Pretty Baby Spa) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pretty Baby Spa verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of melding van aangifte bij de politie/advocaat/incassobureau.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pretty Baby Spa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1-5 jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pretty Baby Spa gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Recht van inzage, correctie of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pretty Baby Spa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming, bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@prettybabyspa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Graag bij het verzenden van het paspoort de volgende velden zwart maken: pasfoto, de regels met nummers onderaan de pagina, het paspoortnummer, burgerservicenummer. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten
Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Heb je een klacht met betrekking tot onze werkwijze over de gegevensverwerking, dan vernemen wij het graag. Klachten kunnen ingediend worden via info@prettybabyspa.nl of via het contactformulier op de website.

Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Beeldmateriaal

  • Tijdens de sessie mag je uiteraard foto’s en video’s van je kindje maken.
  • Foto’s maken van het personeel is ten alle tijden niet toegestaan.
 

Beveiliging van persoonsgegevens
Pretty Baby Spa treft passende technische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongevraagde wijzigingen tegen te gaan. Om de veiligheid te waarborgen maken wij gebruik van firewalls en veilige servers. Alleen geautoriseerde personeelsleden krijgen de rechten, horend bij een functie, om de persoonsgegevens in te zien.

Wijziging Privacyverklaring

Pretty Baby Spa behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen. Aanpassingen worden via de website bekend gemaakt. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 07-07-2021.

Over ons

In onze unieke spa hebben ouders de gelegenheid om samen met hun baby te genieten van een heerlijk rustmoment.

Pretty Baby spa logo1