PRIVACY VERKLARING Pretty baby spa

Versie januari 2022

Pretty Baby Spa geeft veel om uw privacy. Vertrouwelijkheid en geheimhouding maken onderdeel uit van onze dienstverlening.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Pretty Baby Spa. In deze privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen, met welk doel én met wie wij deze gegevens delen.

Contactgegevens Pretty Baby Spa:
Pretty Baby Spa
Zuiddijk 30
1501 CL Zaandam

Telefoonnummer: 06 21 61 31 33
E-mail: info@prettybabyspa.nl
Website: www.prettybabyspa.nl

Pretty Baby Spa is de verantwoordelijke voor Gegevensbescherming van Pretty Baby Spa en is te bereiken via info@prettybabyspa.nl

Verwerking persoonsgegevens
Pretty Baby Spa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Pretty Baby Spa heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Uw voor- en achternaam;
– Uw telefoonnummer(s);
– Uw e-mailadres;
– Betaalgegevens;
– Adres, postcode, woonplaats;
– Leeftijd van de baby;
– Geboortedatum baby;
– Geslacht baby;
– Conditie baby;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (telefonisch of digitaal in correspondentie) en;
– Gegevens van uw activiteiten op de website.

Gegevens van minderjarige
Pretty Baby Spa kan bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten verwerken, mits u hiervoor toestemming geeft.

Onze website en/of dienst heeft in elk geval niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van hun ouder/voogd. Pretty Baby Spa kan echter niet de leeftijd van gebruikers van de website controleren. Indien u ervan overtuigd bent dat Pretty Baby Spa zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@prettybabyspa.nl, dan zal deze informatie worden verwijderd.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Pretty Baby Spa verwerkt uw persoonsgegevens om op gepersonaliseerde en doeltreffende wijze de informatie, producten en diensten te verstrekken waar u om vraagt via de website, e-mail, telefoon, of social mediakanalen.

De opgeslagen gegevens worden slechts gebruikt om met u in contact te kunnen komen, het beantwoorden van vragen, het toezenden van documentatie/nieuwsbrief en ten behoeve van het optimaliseren van advies en behandeling. De persoonlijke
gegevens worden niet openbaar gemaakt of verstrekt aan derden.

Communicatie
Ontvangen e-mails of andere berichten kunnen worden bewaard. Gegevens worden opgeslagen op de beveiligde computers van Pretty Baby Spa.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pretty Baby Spa deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Bewaartermijn
Pretty Baby Spa bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van vijf jaar.

Cookies
Pretty Baby Spa gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken een code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacyverklaringen van de betreffende social mediakanalen om te achterhalen wat zij met de verzamelde informatie doen.

Recht van inzage, correctie of verwijderen
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wanneer u gebruik wilt maken van uw inzagerecht of hierover een vraag heeft, dan kunt u contact opnemen via info@prettybabyspa.nl.

Klachten
Pretty Baby Spa is voortdurend bezig met het verbeteren van haar dienstverlening. Indien u een klacht heeft met betrekking tot onze werkwijze over de gegevensverwerking, dan verneemt Pretty Baby Spa dat graag. Klachten kunnen ingediend worden via info@prettybabyspa.nl of via het contactformulier op de website.

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Beveiliging van persoonsgegevens
Pretty Baby Spa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons telefonisch of via info@prettybabyspa.nl.

Wijziging privacyverklaring 
Pretty Baby Spa behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring aan te passen.
Aanpassingen worden via de website bekend gemaakt.

Over ons

In onze unieke spa hebben ouders de gelegenheid om samen met hun baby te genieten van een heerlijk rustmoment.

Pretty Baby spa logo1

Contact

Telefoon: 06 21 61 31 33
Het best te bereiken via Whatsapp!

Wij werken alleen op afspraak. Bovenstaande tijden zijn een indicatie.
Wil je een cadeaubon ophalen? Stuur ons dan even van tevoren een Whatsapp bericht.

Winkelwagen